MENU

 • Zima piosenką malowana

  We wtorek - 20 lutego odbędzie się w naszym przedszkolu Międzygrupowy Przegląd "Zima piosenką malowana". W ramach przeglądu każda z grup zaprezentuje piosenkę o zimowej tematyce.

  Bardzo prosimy Rodziców,  aby w tym dniu dzieci przyszły do przedszkola w ubraniach w "zimowych barwach" (biały, niebieski, szary...).

  Dziękujemy za współpracę!

  Nauczyciele wszystkich grup

 • Rekrutacja - dzieci kontynuujące

  Uprzejmie informujemy wszystkich Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, że składanie

  "Deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego"

  odbywać się będzie w terminie

  od 19 lutego 2018 r. godz. 8:00 do 27 lutego 2018 godz. 15:00. 

  Deklarację uzupełnioną i podpisaną przez obojga rodziców należy złożyć w administracji przedszkola lub do przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej - Pani Teresy Pałka - naucz. Gr. VII, w nieprzekraczalnym terminie do 27 lutego 2018 roku.

  z-ca dyrektora - Maria Warzybok

 • Podziękowanie

  Dyrektor Przedszkola Nr 11 pragnie serdecznie podziękować wszystkim Rodzicom i dzieciom, którzy wsparli BOŻONARODZENIOWY KIERMASZ dokonując zakupu ozdób świątecznych wykonanych własnoręcznie przez pracowników przedszkola. Kwota 1250 zł, którą zebrano, zgodnie z wcześniejszymi planami przeznaczona będzie na zakup specjalistycznego rzutnika multimedialnego.

  Elżbieta Krzyśko

 • UWAGA RODZICE!

  Nasze Przedszkole bierze udział w autorskim programie "Aktywizacja ruchowa dzieci 5 i 6 letnich i jej wpływ na postawę ciała oraz podejmowaną aktywność fizyczną".
  Przeprowadzane badania obejmują ocenę wysokości i składu masy ciała, ocenę postawy ciała w oparciu o KINEOD; obiektywną ocenę aktywności fizycznej za pomocą akcelerometru oraz ocenę sprawności fizycznej dzieci w oparciu o „Test Wrocławski”. Udział w badaniu jest dobrowolny i nieodpłatny, w każdym momencie można się z niego wycofać.

  Bardzo prosimy Rodziców dzieci 5 i 6 letnich z gr. IV, V, VI, VII, VIII o kontakt z nauczycielem z grupy w celu deklaracji udziału (podpisanie zgody) lub nie w projekcie. O terminie badania zostaniecie Państwo wkrótce poinformowani.

   

  Szczegółowe informacje dla uczestników badania:

   

  „Zastosowanie autorskiego programu aktywizacji ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i jego wpływ na postawę ciała oraz podejmowaną aktywność fizyczną.”

   

  Projekt badawczy wykonywany będzie przez wykwalifikowaną kadrę:

  • Wydziału Wychowania Fizycznego
  • Wydziału Medycznego

   

  Przeprowadzane badania są w pełni anonimowe. Wszystkie wyniki oraz dane pozyskane w toku badań będą wykorzystywane jedynie na potrzeby analizy naukowej.

  Głównymi celami projektu są:

  •  poprawa ogólnej sprawności fizycznej
  • rozwój umiejętności ruchowych dzieci w wieku przedszkolnym
  • monitorowanie stanu zdrowia i sprawności fizycznej
  • ocena aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym.

   

  PRZEPROWADZONE BADANIA OBEJMUJĄ

  1. Ocena wysokości i składu masy ciała

  •  Wysokość ciała zostanie zmierzona wzrostomierzem a skład masy ciała za pomocą wagi Tanita DC-360 S

  2. Ocena postawy ciała

  • Zastosowany system KINEOD pozwala na bezpieczną i nieinwazyjne pozyskanie obrazu 3D całej tylnej powierzchni ciała za pomocą podczerwieni. Pomiar jest poprzedzony oznaczeniem na ciele badanego kilku punktów antropometrycznych za pomocą specjalnego przeznaczonego do skóry łatwo ścieralnego markera

  3. Obiektywna ocena aktywności fizycznej:

  • Zostanie wykonana za pomocą akcelerometru. Jest to niewielkie urządzenie umieszczone w okolicy talii na elastycznym pasku. Do oceny aktywności niezbędne jest by badany nosił akcelerometr przez 24h na dobę jedynie z wyłączeniem czasu przeznaczonego na kąpiel. Akcelerometry będą mierzyły aktywność dziecka przez 7 dni.

  4. Ocena sprawności fizycznej dzieci

  • Sprawność fizyczna dzieci zostanie oceniona z wykorzystaniem standaryzowanej baterii testów pt. „Test Wrocławski”. Wrocławski test sprawności fizycznej dla dzieci w wieku 3-7 lat składa się z czterech prób testowych:
  1.  próba siły - rzut piłką lekarską 1 kg znad głowy;
  2.  próba mocy - skok w dal z miejsca;
  3. próba szybkości - bieg na 20 m ze startu wysokiego;
  4.  próba zwinności - bieg „wahadłowy" 4x5 m z przenoszeniem klocka.

   

  Udział w badaniu jest dobrowolny i nieodpłatny. W każdym momencie można wycofać swoją zgodę, bez żadnych konsekwencji, także w trakcie badania.

   

   Opis urządzenia - ActiGraph WGT3X – Accelerometr

  Akcelerometr to urządzenie, którym można mierzyć aktywność ruchową oraz okresy braku aktywności (dzień i noc), a przy tym jest łatwy do noszenia i nie wpływa na możliwość poruszania się. Pozwala ocenić intensywność, częstość i czas trwania wysiłku.

  Jest to urządzenie bezprzewodowe, posiadające oprogramowanie do analizy, zapewnia obiektywną aktywność fizyczną, narzędzia analizy danych mogą być konfigurowane, aby osiągnąć konkretne badania naukowe. ActiGraph dostarcza obiektywnych informacji przez 24 godziny (aktywność fizyczna i sen). Ponadto dostępne są informacje o wydatkowaniu energii (Kcal), pozycji ciała (pionowa, siedząca, leżąca i brak aktywności) oraz ilość kroków.

  Ważne aby urządzenie ściągać do kąpieli i pływania (chodzi o brak kontaktu z wodą). Urządzenie proszę nosić przez 7 dni w dzień i w nocy.

 • Informacja Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

   

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie informuje o wzmożonej zachorowalności na wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A) na terenie województwa podkarpackiego w zwiąku z tym prosi o przestrzeganie podstawowych zasad higieny osobistej oraz higieny przyrządzanych i spożywanych posiłków.

  PLAKAT INFORMACYJNY WZW A

  Ponadto PSSE prosi o podjęcie działań zmierzających do zapobiegania ostatnim przypadkom zasłabnięć wśród dzieci i młodzieży podczas zajęć szkolnych i zebrań okolicznościowych (wietrzenie sal przed rozpoczęciem zajęć, zapewnienie stałego dopływu powietrza poprzez otwarte okno lub włączoną wentylację mechaniczną).

  INFORMACJA

  INFORMACJA O WZW A

 • Ważne - higiena i czystość !

  Uprzejmie prosimy Rodziców o przestrzeganie zasad higieny osobistej swoich dzieci.

  Szczególnie prosimy o systematyczne sprawdzanie czystości głowy i włosów dziecka.

   

 •  

  W roku szkolnym 2017/2018 dzieci będą ubezpieczane w InterRisk TU S.A Vienna Insurance Group na kwotę 18 000 zł

  Składkę roczną w wysokości 45 zł należy wpłacać w administracji przedszkola w terminie do 29 września 2017 roku

  Ogólne Warunkami Ubezpieczenia grupowego EDU PLUS oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej dostępne są na stronie internetowej Przedszkola.

   

                                Dyrektor - Elżbieta Krzyśko

 • Spotkania biblioteczne

  Dzieci z grupy VI, VII i VIII będą uczestniczyły w comiesięcznych spotkaniach w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej - Filia Nr 2 przy ul. A. Fredry 5.

  Każdy przedszkolak uczęszcza na spotkania, by na zakończenie mógł zostać pełnoprawnym właścicielem karty bibliotecznej, wypożyczać i czytać książki. Raz w miesiącu dzieci udają się ze swoimi nauczycielkami - do biblioteki, tam uczestniczą w lekcji bibliotecznej. Pani bibliotekarka zawsze czeka na dzieci z bardzo ciekawymi zajęciami bibliotecznymi, które wprowadzają przedszkolaki w piękny świat literatury. W czasie tych spotkań dzieci słuchają bajek, wierszy i opowiadań, biorą udział w różnorodnych zabawach ruchowych i dydaktycznych, rozwiązują zagadki, kolorują, a także występują z własnym repertuarem. Zawsze na zakończenie wypożyczają kilka książek, które panie czytają dzieciom w przedszkolu.

   

 • Spotkanie z rodzicami

  Serdecznie zapraszamy Rodziców na zebranie organizacyjne, które odbędzie się 7 września (czwartek) o godzinie 17:00.

   

 • Karty do czytników

  W roku szkolnym 2017/2018 w naszym przedszkolu będzie nadal obowiązywał elektroniczny system rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu, czyli ewidencja wejść i wyjść za pomocą karty zbliżeniowej lub kodu PIN. W związku z tym prosimy Rodziców dzieci nowych, jeśli jeszcze nie odebrali kart o zgłoszenie się w administracji przedszkola. Kartę ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu odbijamy codziennie po oddaniu dziecka pod opiekę nauczyciela i  po odebraniu dziecka od nauczyciela.

   

 • Informacja dla rodziców

  Uprzejmie informujemy, że nowy rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 1 września (piątek).

  W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego, bardzo prosimy o przygotowanie zmiennego obuwia dla wszystkich dzieci oraz piżamek dla dzieci z grup: I, II, III (w podpisanym woreczku ściąganym sznurkiem).

  Dzieci (szczególnie młodsze) powinny mieć również ubrania na zmianę - pozostawione w woreczku w szatni na wyznaczonym miejscu.

   

 • Wakacje 2017

  Są chwile, które w pamięci zostają,
  I cho
  ć czas szybko płynie, to one nie przemijają.

  Z okazji rozpoczynających się wakacji i końca roku przedszkolnego
  składam wszystkim te życzenia:

  Wesołych, słonecznych, spokojnych, bezpiecznych
  i  pełnych niezapomnianych wrażeń wakacji,
  miłego wypoczynku  i uśmiechu na co dzień 
  oraz szczęśliwego powrotu do przedszkola.

  Dyrektor wraz z Gronem Pedagogicznym

 • Pożegnanie starszaków

  Uprzejmie informujemy, że w czwartek - 29 czerwca o godzinie 10: 30 odbędzie się w naszym przedszkolu pożegnanie starszaków z grup V, VII, VIII przez dzieci z młodszych grup IV i VI. Jest to impreza wewnętrzna, przeznaczona dla dzieci.

   

 • Dni Osiedla Pobitno

   

  W niedzielę - 25 czerwca dzieci z grupy I, IV, VII i VIII wystąpią w programie artystycznym "Roztańczona Jedenastka" w ramach Dni Osiedla Pobitno. Impreza plenerowa odbędzie się na parkingu przy ul. Kurpiowskiej - planowe rozpoczęcie występów godzina 16:15.

   

 • Wycieczka do Głogowa Małopolskiego

   

   

  Uprzejmie informujemy, że dnia 13 czerwca (tj. we wtorek) dzieci z grupy I, II, III, IV, VI, VII i VIII wyjeżdżają na wycieczkę autokarową do ośrodka NTB ACTIV CLUB w Głogowie Małopolskim. Na dzieci czeka tam szereg atrakcyjnych konkursów, zabaw plenerowych oraz lekcja gry w golfa. Planowany wyjazd o godzinie 9:00, a powrót około godziny 13:00.  

  Prosimy Rodziców o nakrycia głowy dla dzieci,odpowiedni strój oraz w razie potrzeby podanie dzieciom leków pozwalających na spokojne pokonanie trasy autokarem.

 • ,,Przedszkolaki miastu"

       W poniedziałek 12 czerwca dzieci z grupy VI biorą udział w PRZEGLĄDZIE ARTYSTYCZNYM ,,PRZEDSZKOLAKI MIASTU"  na rzeszowskim  Rynku.

  Dzieci wyjeżdżają autokarem o godz.11.30, planowany powrót około godz. 13.30

 • Dni Osiedla Wilkowyja

    W niedzielę 11 czerwca o godz. 14.00 dzieci z grup II, III, V i VI wystąpią w programie artystycznym ,,Roztańczona jedenastka" w ramach ,,DNI OSIEDLA WILKOWYJA"  - plac przy klasztorze Sióstr Karmelitanek na ul. Mazowieckiej.

  Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału dzieci do najbliższego piątku. 

 • Pokaz Straży Pożarnej

  W środę (7 czerwca) o godzinie 10 :00 na przedszkolnym parkingu odbędzie się pokaz Straży Pożarnej, w którym wezmą udział dzieci z wszystkich grup.

   

 • Przedstawienie "Puchatek i przyjaciele"

  W piątek - 2 czerwca dzieci z grup IV, V, VI, VII i VIII wyjeżdżają na spektakl "Puchatek i przyjaciele" w wykonaniu młodych adeptów Akademii Aktorskiej Artysta. Przedstawienie odbędzie się o godzinie 11:00 w G2A Arena w Jasionce, k. Rzeszowa. Wyjazd autokarem o 10:15, planowany powrót około 13:15.

   

 • DZIEŃ DZIECKA

  W ramach obchodów Dnia Dziecka, serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w zabawie plenerowej, która odbędzie się 31 maja (środa) w godzinach 12:30 - 15:00 (13: 30 - 14:00 - przerwa obiadowa). Natomiast 1 czerwca zapraszamy na przedstawienie teatralne "Jaś i Małgosia" w wykonaniu Teatru BAJKA. Koszty zabawy i spektaklu w całości pokrywa Rada Rodziców.

  Życzymy udanej zabawy

strona:

Ogłoszenia

Kontakt

 • Przedszkole Publiczne Nr 11
  35-620 Rzeszów ul. Mazurska 19
 • ADMINISTRACJA (17) 748 32 62
  KSIĘGOWOŚĆ (17) 748 32 64
  DYREKTOR (17) 748 32 65
  FAX (17) 748 32 68

Galeria zdjęć