MENU

MENU

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Projekty 2016/2017 Projekty 2015/2016 Projekty 2014/2015 Program aktywizacji ruchowej dzieci 2017/2018 Zgoda na udział w badaniu KINEOD raport z badania Test Wrocławski

Nasze projekty

/

Nasze przedszkole bierze udział w różnych programach i projektach edukacyjnych. Z góry dziękujemy rodzicom i przede wszystkim  dzieciom za okazaną pomoc oraz zaangażowanie. Poniżej możecie się Państwo zapoznać z projektami i programami, w których bierzemy udział w obecnym roku szkolnym.


MINI OLIMPIADA PRZEDSZKOLNA - MOP
 
Przedszkole Nr 11 bierze udział w programie "Mini Olimpiada Przedszkolna - MOP" przygotowanym przez Uniwersytet Rzeszowski wydział Wychowania Fizycznego, pod kierownictwem dr Pawła Lenika. Ideą tego programu jest propagowanie aktywności fizycznej wśród najmłodszych, podnoszenie sprawności fizycznej oraz kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw sportowych, w tym zdrowego stylu życia. Dodatkowo program ma również podnieść atrakcyjność zajęć gimnastycznych prowadzonych w przedszkolu. Oparty on jest na umiejętnościach zaczerpniętych z lekkoatletyki, gimnastyki i gier zespołowych.

Oto podstawowe sprawności, które dzieci mają osiągnąć:
"Mały Lekkoatleta" - zawiera treści związane z poruszaniem się: bieg, skok, rzut.
"Mały Gimnastyk" - zawiera treści kształtujące gibkość, zwinność oraz równowagę,
"Mały Sportowiec" - zawiera treści związane z rzutami, podaniami i chwytami, odbiciami oraz kopnięciami.

 

Program realizowany będzie w roku szkolnym 2016/2017, rozpoczęty sprawdzeniem umiejętności dzieci Testem Wrocławskim i również nim zakończony, by porównać osiągnięte wyniki.

 

CELE PROGRAMU:

Cele ogólne:
- poprawa ogólnej sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych dzieci w wieku przedszkolnym,
- monitorowanie stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym,
- wizja sprawnego i zdrowego społeczeństwa w aspekcie biologicznym, motorycznym i psychospołecznym,
Cele szczegółowe:
- zachęcenie dzieci do podejmowania nowych form aktywności fizycznej,
- promowanie nowych atrakcyjnych form zajęć ruchowych,
- rozwijanie postaw prospołecznych jak empatia, tolerancja, współdziałanie w grupie,
- formowanie pozytywnych i silnych cech charakteru,

- kreacja i realizacja nowych wyzwań, kształtowanie postaw prozdrowotnych.

 


 

"AKTYWNOŚC FIZYCZNA I UMYSŁOWA DROGĄ DO ZDROWEGO STYLU ŻYCIA"

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie "Aktywność fizyczna i umysłowa drogą do zdrowego stylu życia" w ramach zadania publicznego ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła" realizowanym przez ,,Stowarzyszenie Przedszkola Przyszłości" sfinansowanym przez Wojewodę Podkarpackiego. Głównym celem tego zadania publicznego jest upowszechnianie w rzeszowskich przedszkolach programów służących promocji zdrowego stylu życia wpisującego się w Cel szczegółowy Nr 3 Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

W ramach projektu zostaną zorganizowane  zawody sportowe oraz eksperymenty fizyczne w 33 rzeszowskich przedszkolach. Zawody odbywać się będą w ogródku golfowym w Głogowie Małopolskim w godzinach od 9:00 do 12.30 w dni robocze. Eksperymenty fizyczne dotyczące zjawisk fizycznych odbywać się będą wg harmonogramu po 1 godz. zegarowej dla przedszkola (dla dwóch grup dzieci 6 lub 5-latków po 30 minut dla grupy).

Stowarzyszenie „Przedszkola Przyszłości” zainteresowało się tematyką związaną z promocją zdrowego stylu życia z powodu przerażających wyników badań rehabilitantów prowadzonych w placówkach w roku szkolnym 2014/2015 dotyczących wad postawy u dzieci, jak również rozmów prowadzonych z rodzicami i dziećmi na temat form spędzania czasu wolnego i obserwacji spadku sprawności fizycznej dzieci na zajęciach z gimnastyki w przedszkolach. Wynika z nich jasno, iż 90 % dzieci spędza czas przed telewizorem i komputerem, 70 % dzieci ma wadę postawy. Poza tym przedszkola nie dysponują miejscem do uprawiana różnych dyscyplin sportu i nie posiadają stosownych pomocy. Stowarzyszenie chce przybliżać dzieciom różne dyscypliny sportu poprzez zabawę. Projekt zakłada następujące rezultaty: poznanie  przez uczestników zawodów nowych form aktywności sportowych, służących promocji zdrowego stylu życia, wzrost zainteresowania sportem, zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci, a także usamodzielnienie dzieci w poznawaniu świata poprzez aktywność eksperymentalną, a zarazem otwarcie umysłu na poszukiwanie rozwiązań w sposób doświadczalny.

Ogłoszenia

Kontakt

  • Przedszkole Publiczne Nr 11
    35-620 Rzeszów ul. Mazurska 19
  • ADMINISTRACJA (17) 748 32 62
    KSIĘGOWOŚĆ (17) 748 32 64
    DYREKTOR (17) 748 32 65
    FAX (17) 748 32 68

Galeria zdjęć