• Dla Rodziców

     • Opłaty

     •  

      Opłaty za świadczenia przedszkola płatne są do 10 każdego miesiąca na wyznaczone konto bankowe:

      Bank PKO Bank Polski
      50 1020 4391 0000 6102 0187 5178
       

      w tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz grupę (Jan Kowalski - gr. I) opłatę za rodzeństwa można sumować i uiszczać na jednym przelewie.


      Opłata za przedszkole składa się z dwóch części:

      I część - opłata za żywienie (tzw. wsad do kotła) - w bieżącym roku szkolnym 2020/2021 została przyjęta stawka żywieniowa 7,00 zł. i jest ona płatna z góry.

      II część - opłata za pobyt powyżej 5 bezpłatnych godzin nauczania, wychowania i opieki uwarunkowana jest uchwałą Rady Miasta i płatna jest z dołu.


      Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowa Uchwała Nr XXXV/765/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 oraz zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych.

      Uchwala_Nr_XXXV-765-2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.


      Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu od 1 września 2013 r. reguluje nowa Uchwała Nr LVI/1064/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów.

       Uchwała Nr LVI/1064/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.      Informacja szczegółowa o odpłatnościach

       

  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne Nr 11
   • ADMINISTRACJA (17) 748 32 62 KSIĘGOWOŚĆ (17) 748 32 64 DYREKTOR (17) 748 32 65
   • 35-620 Rzeszów ul. Mazurska 19 Rzeszów Poland
   • Poniedziałek 15.00 - 17.00 Środa 8.00 - 10.00
   • Beściak Marta – mbesciak@pp11.resman.pl Biegaj Dorota - dbiegaj@pp11.resman.pl Bogacka Kinga - kbogacka@pp11.resman.pl Dziedzic Paulina - pdziedzic@pp11.resman.pl Haber Bożena - bhaber@pp11.resman.pl Kisyk Danuta - dkisyk@pp11.resman.pl Kwiek Renata - rkwiek@pp11.resman.pl Kwoka Alicja - akwoka@pp11.resman.pl Pałka Teresa - tpalka@pp11.resman.pl Polak Agata - apolak@pp11.resman.pl Pryk Kamila - kpryk@pp11.resman.pl Szeremeta Anna - aszeremeta@pp11.resman.pl Szeląg Iga - iszelag@pp11.resman.pl Warzybok Maria - mwarzybok@pp11.resman.pl Winczura Klaudia - kwinczura@pp11.resman.pl Wisłowska Alina - awislowska@pp11.resman.pl Tupaj Karolina - kmazur@pp11.resman.pl
   • Monika Majka - mmajka@pp11.resman.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych