• Zamówienia publiczne

     • Zapytanie ofertowe na żywność

     •  

          I. OFERTA  NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI

      Przedszkole Publiczne Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19 ogłasza konkurs ofert na dostawę artykułów żywnościowych do przedszkola z podziałem na następujące grupy:

      1. Artykuły ogólnospożywcze
      2. Warzywa i owoce
      3. Mięso i wędliny
      4. Mleko i przetwory mleczne
      5. Pieczywo
      6. Jaja
      7. Mrożonki

                 Oferty, dotyczące poszczególnych grup towarów, należy składać do Przedszkola Publicznego  Nr 11 na dostarczonym osobiście formularzu, listownie  lub e-mailem:   sekretariat@pp11.resman.pl,      ksiegowosc@pp11.resman.pl.

      termin składania ofert  do 20 listopada 2019r. 

       Z dostawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa na dostawę od 01.01. - 31.12.2020r.

      tel. do kontaktu:  17 748 32 62

      Zgodnie RODO, proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. zamówień publicznych poniżej 30 000 euro.

  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne Nr 11
   • sekretariat@pp11.resman.pl
   • ADMINISTRACJA (17) 748 32 62 KSIĘGOWOŚĆ (17) 748 32 64 DYREKTOR (17) 748 32 65
   • 35-620 Rzeszów ul. Mazurska 19 Rzeszów Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych