• Projekty

     • Program aktywizacji ruchowej dzieci 2019/2020

     • „Zastosowanie autorskiego programu aktywizacji ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i jego wpływ na postawę ciała oraz podejmowaną aktywność fizyczną.”

       

      Projekt badawczy wykonywany będzie przez wykwalifikowaną kadrę:

       Wydziału Wychowania Fizycznego

       Wydziału Medycznego

       

      Przeprowadzane badania są w pełni anonimowe. Wszystkie wyniki oraz dane pozyskane w toku badań będą wykorzystywane jedynie na potrzeby analizy naukowej.

      Głównymi celami projektu są:

       poprawa ogólnej sprawności fizycznej

       rozwój umiejętności ruchowych dzieci w wieku przedszkolnym

       monitorowanie stanu zdrowia i sprawności fizycznej

       ocena aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym.

       

      PRZEPROWADZONE BADANIA OBEJMUJĄ

      1. Ocena wysokości i składu masy ciała

      ü Wysokość ciała zostanie zmierzona wzrostomierzem a skład masy ciała za pomocą wagi Tanita DC-360 S

      2. Ocena postawy ciała

      ü Zastosowany system KINEOD pozwala na bezpieczną i nieinwazyjne pozyskanie obrazu 3D całej tylnej powierzchni ciała za pomocą podczerwieni. Pomiar jest poprzedzony oznaczeniem na ciele badanego kilku punktów antropometrycznych za pomocą specjalnego przeznaczonego do skóry łatwo ścieralnego markera

      3. Obiektywna ocena aktywności fizycznej:

      ü Zostanie wykonana za pomocą akcelerometru. Jest to niewielkie urządzenie umieszczone w okolicy talii na elastycznym pasku. Do oceny aktywności niezbędne jest by badany nosił akcelerometr przez 24h na dobę jedynie z wyłączeniem czasu przeznaczonego na kąpiel. Akcelerometry będą mierzyły aktywność dziecka przez 7 dni.

      4. Ocena sprawności fizycznej dzieci

      ü Sprawność fizyczna dzieci zostanie oceniona z wykorzystaniem standaryzowanej baterii testów pt. „Test Wrocławski”. Wrocławski test sprawności fizycznej dla dzieci w wieku 3-7 lat składa się z czterech prób testowych:

      ü próba siły - rzut piłką lekarską 1 kg znad głowy;

      ü próba mocy - skok w dal z miejsca;

      ü próba szybkości - bieg na 20 m ze startu wysokiego;

      ü próba zwinności - bieg „wahadłowy" 4x5 m z przenoszeniem klocka.

       

      Udział w badaniu jest dobrowolny i nieodpłatny. W każdym momencie można wycofać swoją zgodę, bez żadnych konsekwencji, także w trakcie badania.

       

       Opis urządzenia - ActiGraph WGT3X – Accelerometr

      Akcelerometr to urządzenie, którym można mierzyć aktywność ruchową oraz okresy braku aktywności (dzień i noc), a przy tym jest łatwy do noszenia i nie wpływa na możliwość poruszania się. Pozwala ocenić intensywność, częstość i czas trwania wysiłku.

       

      Jest to urządzenie bezprzewodowe, posiadające oprogramowanie do analizy, zapewnia obiektywną aktywność fizyczną, narzędzia analizy danych mogą być konfigurowane, aby osiągnąć konkretne badania naukowe. ActiGraph dostarcza obiektywnych informacji przez 24 godziny (aktywność fizyczna i sen). Ponadto dostępne są informacje o wydatkowaniu energii (Kcal), pozycji ciała (pionowa, siedząca, leżąca i brak aktywności) oraz ilość kroków.

      Ważne aby urządzenie ściągać do kąpieli i pływania (chodzi o brak kontaktu z wodą). Urządzenie proszę nosić przez 7 dni w dzień i w nocy.

  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne Nr 11
   • ADMINISTRACJA (17) 748 32 62 KSIĘGOWOŚĆ (17) 748 32 64 DYREKTOR (17) 748 32 65
   • 35-620 Rzeszów ul. Mazurska 19 Rzeszów Poland
   • Poniedziałek 15.00 - 17.00 Środa 8.00 - 10.00
   • Beściak Marta – mbesciak@pp11.resman.pl Biegaj Dorota - dbiegaj@pp11.resman.pl Bogacka Kinga - kbogacka@pp11.resman.pl Dziedzic Paulina - pdziedzic@pp11.resman.pl Haber Bożena - bhaber@pp11.resman.pl Kisyk Danuta - dkisyk@pp11.resman.pl Kwiek Renata - rkwiek@pp11.resman.pl Kwoka Alicja - akwoka@pp11.resman.pl Pałka Teresa - tpalka@pp11.resman.pl Polak Agata - apolak@pp11.resman.pl Pryk Kamila - kpryk@pp11.resman.pl Szeremeta Anna - aszeremeta@pp11.resman.pl Szeląg Iga - iszelag@pp11.resman.pl Warzybok Maria - mwarzybok@pp11.resman.pl Winczura Klaudia - kwinczura@pp11.resman.pl Wisłowska Alina - awislowska@pp11.resman.pl Tupaj Karolina - kmazur@pp11.resman.pl
   • Monika Majka - mmajka@pp11.resman.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych