MENU

MENU

Opłaty Ubezpieczenie Rada Rodziców Podstawa programowa

 

Opłaty za świadczenia przedszkola płatne są do 10 każdego miesiąca na wyznaczone konto bankowe:

Bank PKO Bank Polski
50 1020 4391 0000 6102 0187 5178
 

w tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz grupę (Jan Kowalski - gr. I) opłatę za rodzeństwa można sumować i uiszczać na jednym przelewie.


Opłata za przedszkole składa się z dwóch części:

I część - opłata za żywienie (tzw. wsad do kotła) - w bieżącym roku szkolnym została przyjęta stawka żywieniowa 5,00 zł. i jest ona płatna z góry.

II część - opłata za pobyt powyżej 5 bezpłatnych godzin nauczania, wychowania i opieki uwarunkowana jest uchwałą Rady Miasta i płatna jest z dołu.


Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowa Uchwała Nr XXXV/765/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 oraz zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych.

Uchwala_Nr_XXXV-765-2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.


Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu od 1 września 2013 r. reguluje nowa Uchwała Nr LVI/1064/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów.

 Uchwała Nr LVI/1064/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.Informacja szczegółowa o odpłatnościach

 

Ogłoszenia

Kontakt

  • Przedszkole Publiczne Nr 11
    35-620 Rzeszów ul. Mazurska 19
  • ADMINISTRACJA (17) 748 32 62
    KSIĘGOWOŚĆ (17) 748 32 64
    DYREKTOR (17) 748 32 65

Galeria zdjęć