• Rekrutacja

     • Harmonogram rekrutacji dzieci nowych na rok szkolny 2022/2023

     •  

       

      LP.

       

      RODZAJ CZYNNOŚCI

      TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

      TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

       

       

       

      1.

      Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


      od 1 marca 2022 godz. 9.00

      do 15 marca 2022 godz. 15.00

       

      od 16 maja 2022
      godz. 9.00

      do 27 maja 2022
      godz. 15.00

      2.

      Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

       

       

      od 1 marca 2022
      godz. 9.00

      do 18 marca 2022 godz. 15.00

       

       

      od 16 maja 2022
      godz. 9.00

      do 31 maja 2022
      godz. 15.00

      3.

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

       

      29 marca 2022
      godz. 9.00

       

      07 czerwca 2022
      godz. 9.00

      4.

      Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia).

      od 29 marca 2022 godz. 9.00

      do 05 kwietnia 2022 godz. 15.00

      od 07 czerwca 2022 godz. 9.00

      do 15 czerwca 2022 godz. 15.00

      5.

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

      08 kwietnia 2022
      godz. 9.00

      21 czerwca 2022
      godz. 9.00

       

       

  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne Nr 11
   • sekretariat@pp11.resman.pl
   • ADMINISTRACJA (17) 748 32 62 KSIĘGOWOŚĆ (17) 748 32 64 DYREKTOR (17) 748 32 65
   • 35-620 Rzeszów ul. Mazurska 19 Rzeszów Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych