• Ogłoszenia

      • Rekrutacja - potwierdzenie woli

      • W dniu 26 marca (piątek) na stronie Naboru-Vulcan opublikowane zostały „Listy kandydatów zakwalifikowanych do jednostki”, oraz „Listy kandydatów niezakwalifikowanych, dla których jednostka była jednostką pierwszego wyboru”.

       Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przedszkola zobowiązani są do potwierdzenia woli uczęszczania do tej placówki w nieprzekraczalnym terminie do 1 kwietnia br. (do godz. 15.00).

       Brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

       UWAGA! Istnieje możliwość potwierdzenia woli za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego (po zalogowaniu na konto kandydata) bez konieczności dostarczania do przedszkola dokumentu w formie papierowej.

       Teresa Pałka – Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

      • Ograniczenie funkcjonkowania p-la

      • Szanowni Państwo!

       Zgodnie z decyzją Rządu RP w dniach od 27 marca do 9 kwietnia br. wszystkie placówki przedszkolne zostają zamknięte.

       W tym okresie Przedszkole będzie zapewniać opiekę tylko i wyłącznie dzieciom zgłoszonym, których rodzice czynnie wykonują zawody medyczne lub pracują w służbach porządkowych.

       Pozostali Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

       Elżbieta Krzyśko – dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 11

      • 1 % podatku

      • Drodzy Rodzice!

       Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz Naszego Przedszkola na konto Stowarzyszenia „Przedszkola Przyszłości” 35-310 Rzeszów, ul. Tadeusza Rejtana 30, z dopiskiem: PP11.

       Numer KRS 0000145905

       Stowarzyszenie „Przedszkola Przyszłości” posiada status organizacji pożytku publicznego, zachęcamy Zacnych Darczyńców (Firmy, osoby prywatne) do przekazywania darowizn finansowych, nawet małych kwot /cegiełek/ z dopiskiem: darowizna dla PP11, na konto:

       Bank PKO S.A. I Oddział w Rzeszowie

       Nr konta:  19 1240 1792 1111 0010 0155 1766

       Każda wpłacona złotówka zostanie przeznaczona na rozwój placówki, doposażenie naszego przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz organizację zajęć dodatkowych dla dzieci.

       Dziękujemy!

       Dzieci, Nauczyciele i Dyrektor Przedszkola

      • Narodowy Spis Powszechny 2021

      • W dniu 1 kwietnia 2021 r., w całej Polsce, rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

       Spis powszechny jest organizowany w odstępach 10-letnich. Jest on najważniejszym badaniem statystycznym nie tylko w Polsce, ale i w większości krajów w Europie i na świecie.

       NSP 2021 będzie realizowany na podstawie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Do przeprowadzenia spisu zobowiązują nas także przepisy Unii Europejskiej, jak chociażby rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań.

       Kogo obejmuje spis powszechny, jak się spisać i o co będziemy pytani?

       NSP 2021 jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich Polaków mieszkających w Polsce, bądź czasowo przebywających za granicą oraz cudzoziemców, którzy mieszkają w naszym kraju na stałe lub czasowo. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

       Podstawową metodą NSP 2021 będzie spis internetowy, czyli samospis. Przeprowadzimy go na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniając wymagane dane w interaktywnym formularzu, dostępnym od 1 kwietnia br. na stronie internetowej spis.gov.pl.

       W każdej gminie funkcjonują gminne biura spisowe, w których możemy zasięgnąć wszelkich informacji na temat NSP 2021. Dla osób, które nie posiadają komputera lub dostępu do Internetu w domu, już od 1 kwietnia w każdej gminie zostaną utworzone punkty spisowe, w których można się będzie spisać samodzielnie przez Internet lub skorzystać z pomocy pracowników gminnych biur spisowych. Ponadto punkty, w których możemy dokonać samospisu zostaną utworzone w Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie i jego oddziałach w: Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu.

       Osoby, które nie będą mogły samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność), zostaną spisane za pomocą jednej z dwóch innych metod uzupełniających: wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo lub wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego. Będzie on rejestrował odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym.

       Na jakie pytania będziemy odpowiadać podczas wypełnienia formularza spisowego?

       W NSP 2021 zostaną zebrane informacje, według stanu na dzień 31 marca br., dotyczące następujących tematów: stan i charakterystyka demograficzna, poziom wykształcenia, aktywność ekonomiczna, niepełnosprawność, migracje wewnętrzne i zagraniczne, charakterystyka etniczno-kulturowa, gospodarstwa domowe i rodziny, stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych.

       Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

       Więcej informacji o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 dostępnych jest na stronie internetowej spis.gov.pl. Ponadto od 15 marca br. uzyskać je można dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

       Informacje o wydarzeniach związanych ze spisem na terenie województwa podkarpackiego znajdują się na stronie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie rzeszow.stat.gov.pl.

      • Zaproszenie do konkursu literackiego

      • Zapraszamy do udziału młodzieży w 4. edycji konkursu

       "Są gdzieś okna, które płoną cały czas"

                   To konkurs literacki na szczeblu wojewódzkim, którego celem jest uwrażliwianie społeczeństwa na problemy ludzi niepełnosprawnych oraz ich relacje z osobami pełnosprawnymi.

                   Jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz podstawowych (7 i 8 klasy). Ujęty w wykazie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie może być wpisany na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jako szczególne osiągnięcia brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Praca może mieć formę eseju, reportażu lub opowiadania.

       Prace należy wysyłać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej do 8 kwietnia 2021r.

       Organizatorami konkursu są: II LO im prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu oraz absolwent szkoły Krzysztof Gudzelak. Sponsorzy przedsięwzięcia to: Rada Rodziców II LO w Przemyślu oraz firmy: Drukarnia „Reszka” i Kowalski Producent Okien i Drzwi. Natomiast patronat objęły m.in.: TVP 3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, TV Podkarpacka, Radio Eska.

       Więcej informacji na temat konkursu na stronie II LO im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu w zakładce „Szkoła”.

       regulamin-Sa-dzies-okna....pdf

  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne Nr 11
   • sekretariat@pp11.resman.pl
   • ADMINISTRACJA (17) 748 32 62 KSIĘGOWOŚĆ (17) 748 32 64 DYREKTOR (17) 748 32 65
   • 35-620 Rzeszów ul. Mazurska 19 Rzeszów Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych